Vi hjälper varandra att omvandla data till insikter och aktiviteter som genererar tillväxt


Published May 28, 2021 by Martin Rosvall

“Visst tror vi på det vi gör, men att få svart på vitt att vi är ‘the innovator in the room’ och att alla klienter som svarade ger oss maxpoäng för vår support betyder mycket för oss”, säger Jakob Sjölander, VD i Infobaleen.

Det är ingen hemlighet att det är utmanande för såväl e-handlare som detaljhandlare att med hjälp av insamlade data generera insikter och aktiviteter som förbättrar verksamheten och ökar tillväxten. När olika delar av ett företag använder specifika lösningar krävs dessutom omfattande integreringar som försvårar utmaningen, kostar tid och skapar frustration.

“Vi har jobbat länge på en lösning som sätter kunddatan i centrum. När vi nu kan bygga effektiva verktyg för våra klienter på denna datacentrerade lösning börjar vi och våra klienter skörda frukterna av detta arbete. Vi kan snabbt bygga och anpassa verktyg efter önskemål och våra klienter slipper integreringar som kostar tid och insikter”, säger Christian Persson, utvecklingsansvarig i Infobaleen.

Kundundersökningen visar på fullt förtroende för att Infobaleen levererar innovativa lösningar, men också på stor potential för att till exempel utveckla lättanvända rapporteringsverktyg.

“Efter utvecklingsfokus på den datacentrerade lösningen som alla verktyg bygger på kommer vi nu att lägga mer kraft på att göra det enklare för våra klienter att fullt ut utnyttja potentialen i den”, säger Jakob Sjölander.

För att lära dig mer om hur Infobaleen kan hjälpa dig omvandla dina kunddata till insikter och tillväxt, kontakta oss för gratis konsultation.

Add your comments to the LinkedIn post.