Published July 4, 2022 by Johan Lilljebjörn

David Olsson, Byggmax Group
David Olsson, Head of Digital Marketing & Measurement Owner på Byggmax Group.

Byggmax: ”Den som inte börjat arbeta med sin data får det svettigt”

Från att gå från manuella kampanjutskick till samtliga kunder kan Byggmax med hjälp av Sift Lab skräddarsy kampanjer och kommunikation till sina kunder baserat på intresse och behov.

– Att arbeta med AI är inte framtiden, det är något alla behöver göra här och nu, säger David Olsson, bolagets Head of Digital Marketing hos Byggmax.

Byggmax är en av Sveriges mest kända byggbutiker. Sedan 1993 har hemmasnickare och proffs kunnat hitta byggvaror av hög kvalitet till låga priser i Sverige, Norge och Finland. Under de senaste åren har företagets e-handel byggts upp och här finns över 40 000 produkter redo att klickas hem.

Att ha en stor kundgrupp med olika behov och bakgrunder innebär att sajten och kommunikationen med kunder behöver anpassas, något som bland annat görs med hjälp av de data som samlas in. David Olsson arbetar som Head of Digital Marketing & Measurement Owner i Byggmaxgruppen. Han är ansvarig för alla digitala köp samt mätning. David säkerställer att rätt teknik används för att generera köp som ger effekt.

Skapa värde med AI

Han har arbetat hos Byggmax i drygt ett och ett halvt år och berättar att han inledde arbetet genom att skapa sig en överblick av hanteringen av bolagets data. Han såg snabbt hur bland annat AI kunde användas för att skapa ett större värde och sökte partners med effektiva verktyg.

– Tidigare arbetade Byggmax mer kampanjbaserat, skickade ut samma budskap till alla prenumeranter eller kunder, vilket jag ville ändra på. Vi gjorde ett case tillsammans med Sift Lab med syfte att testa upplägget. Baserat på utfallet beslutade vi snabbt att fortsätta samarbetet.

Med hjälp av Sift Lab har Byggmax börjat arbeta mer AI-drivet, personaliserat och datainformerat för att målgruppsanpassa budskap och kommunikation. Användarna får ta del av information som de faktiskt är intresserade av baserat på tidigare sökningar eller köp på webbplatsen, vilket har gett ett bra resultat.

100 procents ökning på sju dagar

På sju dagar slog Byggmax föregående års revenue för en hel månad med hundra procent. I stället för att bara pusha 3–4 olika produkter såldes över 60 stycken. I stället för att enbart göra ett utskick kan tjugotalet varianter nu skickas på samma gång för att möta de olika målgruppernas behov. Dessutom kan insamlad data bidra till att innehållet i en kanal individanpassas så att ett utskick i april exempelvis skickar erbjudanden om plantjord i Skåne men snöskyfflar i norr.

– Genom att använda AI påbörjar man en process som sedan fortsätter att bygga vidare på sig själv. Det fortsätter att samla information och blir smartare ju mer information som stoppas in.

Mer datainformerat och kundcentriskt

David berättar att Sift Labs plattform är väldigt kraftfull och att beräkningskapaciteten som den besitter är bra. Den största fördelen skulle han ändå säga är möjligheten att skräddarsy plattformen för att säkerställa att rätt information för just ens egen verksamhet samlas in, samt att vidden och flexibiliteten som erbjuds är svår att hitta hos andra aktörer.

– Du kan sitta i ett möte och snabbt ta fram underlag som behövs, vilket gör möten mer datainformerade och kundcentriska. Vi kan planera en kampanj, ta fram en målgrupp och vara redo att köra på den direkt under mötets gång. Innehållet som skickas ut kan snabbt anpassas efter vad den specifika målgruppen är intresserad av just nu, vilket leder till större engagemang.

Datastrategi är en förutsättning

Fördelarna med att ha en dedikerad person som enbart arbetar med mätning är enligt David många och han belyser vikten av att ta fram en tydlig strategi och säkerställa att rätt data finns för att kommunicera att bolaget tar mätning och uppföljning på allvar.

– Nu lever vi i en värld där mer och mer data försvinner i takt med bland annat GDPR och browsers som inte sparar cookies så länge, så att använda sin förstahandsdata blir egentligen det viktigaste sättet att nå sina målgrupper på. Det är inte en framtidsvision att arbeta med AI, det är något som sker här och nu. Den som inte använder sina insamlade data för att engagera målgruppen i dag börjar nog bli lite svettig.

Vill du att ditt företag också blir mer datadrivet och skapar värde med hjälp av AI tillsammans med Sift Lab? Kontakta oss via contact@siftlab.com eller signa upp för en digital demo på hemsidan.