Published September 8, 2021 by Johan Lilljebjörn

Hur Sift Lab hjälpte Rusta att förstå värdet av sin data

2019 inledde Rusta och Sift Lab ett samarbete. Rusta hade stora mängder transaktionsdata som de kände att de inte utnyttjade till fullo.

De skickade ut samma kampanjer till alla kunder eller baserade målgrupper på manuella urval. Kampanjer följdes upp på övergripande nyckeltal utan att se om det var de marknadsförda produkterna som såldes.

Vi hade under en längre tid känt att vi kunde utnyttja våra data bättre. Men våra intentioner omvandlades ofta till IT projekt som blev kostsamma och tidskrävande. Med Sift Lab fick vi en lösning som gav oss nya insikter snabbt utan IT-resurser. De erbjöd oss en enkel och snabb väg från data till insikter och kommersiellt värde.

Alexander Stenvall Head of Digital and Customer Insights, Rusta

Alexander Stenvall på Rusta
Alexander Stenvall, Head of Digital and Customer Insights på Rusta.

Rusta anlitar Sift Lab för att utreda potentialen i sin data

Rusta ville se om Sift Lab kunde hjälpa dem att använda sin data mer effektivt och satte upp ett projekt i tre steg

  1. Sift Labs plattform synkade automatiskt Rustas data via deras CRM-system Voyado.
  2. Med hjälp av olika maskininlärningsmodeller analyserades dessa data i plattformen.
  3. Resultaten av analysen presenterades.

Analysen visade tydligt hur Rusta hade kunder med olika köpbeteenden och preferenser: vissa kunder handlade vissa produktkategorier och inte andra, vissa butiker sålde olika typer av produkter, olika typer av kunder hade olika livstidsvärden och sannolikhet att göra ett nästa köp och så vidare.

Insikter som kunde omvandlas till kommersiellt värde, snabbt

Kunskapen att Rusta hade kunder med olika beteenden var inte nya, men Sift Labs plattform gjorde det möjligt att kategorisera varje kund utifrån deras beteende. Sift Labs integrering med Rustas CRM-system Voyado gjorde det dessutom enkelt att se om analysen också kunde skapa kommersiella värden.

Rusta satte upp ett antal test där de lät plattformen välja ut målgrupper till olika kampanjer. Målgrupperna exporterades automatiskt till Voyado där Rusta såg till att e-posten skickades ut som vanligt. Testerna visade på 13–62% bättre konvertering jämfört med manuellt valda målgrupper.

Och hur lång tid tog projektet? Inom en vecka hade data synkats, analyserats och presenterats så att Rusta kunde förbereda kampanjerna de ville testa. Helt utan att involvera IT-resurser.

Från projekt till process

Resultaten övertygade Rusta om värdet i att arbeta med maskininlärning och segmentering för att öka konvertering på kampanjer.

Läs mer om hur i del 2: Hur Rusta använder AI-baserad analys som hittar optimala målgrupper för ökad konvertering i olika kanaler.

Del 2 publiceras imorgon. Stay tuned och håll utkik på LinkedIn.

För att lära dig mer om hur Sift Lab kan hjälpa dig omvandla din kunddata till insikter och tillväxt, kontakta Johan Lilljebjörn e-post eller mobil.

Boka en kostnadsfri demo idag.

Add your comments to the LinkedIn post.